جوایز برگزیدگان

مسابقه در دو بخش اصلی ( نماهنگ ، ایده و فیلمنامه ، مستند و داستانی ، انیمیشن ) و بخش ویژه برگزار خواهد شد و جوایز جشنواره فیلم روح الله به شرح زیر است :

 

     الف : جایزه ویژه هیئت داوران :

    تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان  

  

 

 

 

     ب : بخش اصلی :

 
•    فیلم یک دقیقه ای مستند :
    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 6 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان

    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان

 

•    فیلم یک دقیقه ای داستانی :
    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 6 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان
    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان

 

•    فیلم یک دقیقه ای انیمیشن :
    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 6 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان
    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان

 

•    ایده و فیلمنامه یک تا سه دقیقه ای :
    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 3 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان
    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 1 میلیون تومان

 

•    جوایز بخش اصلی نماهنگ یک دقیقه ای
    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان
    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 1 میلیون تومان

 

جشنواره فیلم روح الله 

ج : بخش ویژه (حمایتی) :

 

    نفر اول : تندیس جشنواره و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 6 میلیون تومان
    نفر دوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 4 میلیون تومان
    نفر سوم : دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره به مبلغ 2 میلیون تومان

 

     

تماس با ما

آدرس : تهران - خیابان شهید باهنر - خیابان یاسر - خیابان سوده - نبش کوچه شمیرا - پلاک 5 - طبقه 6 - دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم روح الله

پست الکترونیک : info@masf.ir

 

تلفن : 02122290191

داخلی 204 دبیرخانه جشنواره فیلم روح الله