گالری عکس
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سید حسن خمینی با داوران جشنواره ششم ایینه و آفتاب
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
هیئت داوران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب
هیئت داوران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب (داروغه زاده . صدرعاملی . اسفندیاری . ارجمند . نظریه . عنصری)
هیئت داوران بخش فیلمنامه ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب
هیئت داوران بخش فیلمنامه ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب (عبدالله اسفندیاری .مهدی ارگانی .رضا مقصودی)
هیئت داو.ران بخش فیلمنامه و دبیر ششمین جشنواره فیلم ایینه و آفتاب
هیئت داوران فیلمنامه جشنواره فیلم آیینه و آفتاب (عبدالله اسفندیاری .مهدی ارگانی .رضا مقصودی و جابر قاسمعلی)
هیئت داوران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب
هیئت داوران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم آیینه و آفتاب (داروغه زاده . صدرعاملی . اسفندیاری . ارجمند . نظریه . عنصری)
هیئت داو.ران بخش فیلمنامه ششمین جشنواره فیلم ایینه و آفتاب
هیئت داوران بخش فیلمنامه ششمین جشنواره فیلم ایینه و آفتاب
هیئت داو.ران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم ایینه و آفتاب
هیئت داوران بخش فیلم ششمین جشنواره فیلم ایینه و آفتاب
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
دیدار سینماگران و داوران دوره پیشین جشنواره با سید حسن خمینی
تندیس دوره پیشین جشنواره
تندیس دوره پیشین جشنواره روح الله (ایینه و آفتاب)
مهر امام روح الله
مهر امام روح الله
جشنواره فیلم روح الله(آیینه و آفتاب)
جشنواره فیلم روح الله

تماس با ما

آدرس : تهران - خیابان شهید باهنر - خیابان یاسر - خیابان سوده - نبش کوچه شمیرا - پلاک 5 - طبقه 6 - دبیرخانه دائمی جشنواره فیلم روح الله

پست الکترونیک : info@masf.ir

 

تلفن : 02122290191

داخلی 204 دبیرخانه جشنواره فیلم روح الله